Redemptorystki w Pietropawłowsku

Być żywą pamiątką Odkupiciela
(Konstytucje, 74),
aby nasi bracia i siostry doszli do poznania miłości, jaką zostali umiłowani (5).
Nasze życie będzie adoracją, uwielbieniem i wstawiennictwem  (Konstytucje, 11).
       Próbujemy tym żyć w Pietropawłowsku. Każdy nasz dzień zaczynamy od adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie, jednocześnie przed obrazem Jego Serca.
      Pragnę całe moje życie mieszkać w sercu mojego najsłodszego Oblubieńca Jezusa i w nim dokonywać wszystkich moich czynów  (Maria Celeste, Poranne ofiarowanie).
     Uwielbiamy Go w Jego obecności w naszym życiu i misji, w Jego dziełach, w Jego Słowie, które wytrwale rozważamy szukając w nim światła i umocnienia. Ale przede wszystkim żyjemy wstawiennictwem.
   Zjednoczone w pragnieniach z Jezusem, chcemy ofiarować się w Nim Bogu Ojcu i zadośćuczynić za grzechy wszystkich naszych bliźnich oraz współpracować z Nim w dziele odkupienia, aby wynagrodzić naszemu jedynemu Dobru za Jego miłość (Maria Celeste, Rozmowy duszy z Jezusem, IX).
Subskrybuj Орден Пресвятого Искупителя - Сестры Редемптористки RSS